نگاهی به پنجره های قدیمی روسی، هنری که کم‌کم نابود می شود

26 مرداد 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در برخی از روستاهای روسیه، خانه ها، پنجره هایی دارند قدیمی و زیبا که چیزی از آثار هنری در موزه ها کم ندارند. اما با نوسازی خانه ها، این پنجره ها هم یکی یکی نابود می شوند.