نشست گروه هفت درباره سوریه نتیجه ای نداشت؛ توصیه به روسیه برای پایان حمایت از اسد

22 فروردین 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نشست این گروه موسوم به جی هفت که در ایتالیا برگزار شد به پایان رسید. جلسات تحت تاثیر حمله نظامی آمریکا به پایگاه هوایی سوریه در پاسخ به حمله شیمیایی به خان شیخون قرار گرفت و سوریه به موضوع اصلی گفتگوهای وزرای خارجه بدل شد. گزارش نیلوفر پورابراهیم