استقبال از نمایشی که کارگردان آن توسط دولت روسیه بازداشت شده است

28 شهریور 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در مسکو، اولین شب نمایش «تراژدی های کوچک» به کارگردانی «کریل سیرِیب رینیکوف» کارگردان منتقد و بازداشت شده روس، با استقبال زیاد تماشاگرانی روبرو شد که معتقدند بازداشت او چیزی جز سانسور و خفقان و اعمال سیاست های مستبدانه کرملین نیست. گزارش رزیتا ایراندوست