معماری آوانگارد دهه ۱۹۲۰ شوروی در معرض نابودی

26 شهریور 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

تقريبا ۲۵ سال پس از فروپاشی اتحاد جماهير شوروی، الزامات رشد سرمايه‌گذاری از يک طرف باعث ساخته شدن بناهای جديدی در پايتخت روسيه شد و از طرف ديگر بسياری از بناهای تاريخی به حال خود رها شد تا جا برای ساختمانهای جديد باز شود.