شرکت کنندگان در تظاهرات در مسکو و سن پترزبورگ خواستار آزادی زندانیان سیاسی شدند

21 بهمن 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

طرفداران یک فعال سیاسی عضو جنبش روسیه آزاد که در حصر خانگی بسر می برد، ضمن راهپیمایی در مسکو و سن پترزبورگ خواهان آزادی همه زندانیان سیاسی در روسیه شدند.