بحران اقتصادی مشکلات مردم روسیه را افزایش داده است

30 بهمن 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بحران اقتصادی روسیه که با افزایش هزینه های زندگی و کاهش دسمتزدها همراه بوده، میلیونها نفر را به سمت فقر و تنگدستی سوق داده است. در مسکو، پایتخت روسیه، سازمان‌های خیریه و کارمندان خدمات اجتماعی به نیازمندان کمک می‌کنند