هزاران نفر در تظاهرات یادبود رهبر فقید اپوزیسیون روسیه شرکت کردند

05 اسفند 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

هزاران نفر روز یکشنبه ۵ اسفند در یک راهپیمایی در مسکو با عنوان یادبود بوریس نمتسوف، رهبر اپوزیسیون روسیه شرکت کردند.