رهبر مخالفان دولت روسیه در جریان تظاهرات ضددولتی بازداشت شد

08 بهمن 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

الکسی نوالنی، رهبر مخالفان دولت روسيه، در جريان تظاهرات سراسری دستگير شد. الکسی نوالنی سياستمدار ۴۱ سالۀ روس در حال حاضر عمده ترين چهرۀ فعال و شناخته شده روسيه است که در سال های اخير کمپينی علنی را عليه کرملين و ولاديمير پوتين، رهبری می‌کند.