نمایشگاهی از زندگی مردم کره شمالی در مسکو

01 بهمن 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در روسیه یک گالری هنری در مسکو نگاهی دارد به زندگی در کره شمالی و شیوه تبلیغات جنگی دولت آن کشور. این نمایشگاه پرده از اسرار زندگی در کشور انزوا طلب کره شمالی بر می‌دارد.