راهپیمایی برای یادبود مخالف پوتین در مسکو

10 اسفند 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

شهر مسکو امروز صحنه راهپيمايی دهها هزار نفر به مناسبت گراميداشت ياد دگرانديش و سياستمدار برجستۀ روسيه، بوريس نمتسوف بود. دگر انديشی که ترور او افق تيره ای در مقابل همفکرانش و مخالفان دولت روسيه گشوده است. گزارش از پروانه هدايت.