بازداشت چندین نفر در تظاهرات سالانه ملی‌گرایان روسی؛ حامیان امپراتوری روسیه

13 آبان 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در تظاهرات سالانه ملی گرایان روسیه در مسکو چندین نفر بازداشت شدند. این تظاهرات هر سال در سالگرد روز اتحاد ملی روسیه یعنی سالگرد اخراج حکومت لهستانیها از مسکو در سال ۱۶۱۲برگزار می شود. تظاهرکنندگان امسال ضمن تکان دادن پرچمهای سفید و زرد و سیاه امپراتوری روسیه شعارهای ملی گرایانه سر دادند.