روسیه برای بار دوم از پایگاه همدان برای حمله هوایی در سوریه استفاده کرد

27 مرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

برای دومین بار متوالی بمب افکن های روسیه از پایگاه نظامی ایران برای پرواز استفاده کردند. جت های سوخوی ۳۴ روسیه چهارشنبه از پایگاه نوژه در نزدیکی همدان به پرواز درآمدند تا به گفته وزارت دفاع روسیه مواضع داعش در داخل سوریه را بمباران کنند. گزارش گیتا آرین