نمایش مد لباس مهمانداران و خدمه هواپیماهای مسافری در مسکو

30 تیر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مهمانداران از تمام خطوط هوایی جهان، در نمایشی در فرودگاه "دومادییدوا" در شهر مسکو، روی صحنه رفتند تا نشان دهند که مد روز تا چه اندازه روی طرح یونیفرم های آنها تأثیر دارد.