فستیوال باستانی «سابانتویی» در روسیه در پایان فصل کاشت

12 تیر 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

فستیوال باستانی سابانتویی در روسیه هر ساله در پایان فصل کاشت برگزار می شود و زمانی است مناسب برایِ همه تا با فراغ بال از بخش های مختلف جشنواره لذت ببرند فستیوالی دیدنی که هم فال است و هم تماشا.