بعد از آمریکا؛ نگرانی برای اعمال نفوذ روسیه در انتخابات اروپایی ها

02 دی 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مدتی است خبرها در خصوص تلاش روسیه برای اعمال نفوذ و منحرف کردن انتخابات آمریکا به فراوانی در رسانه ها پوشش داده می شود. اکنون اروپا خود را آماده مقابله با چنین تلاشهایی می کند زیرا سال ۲۰۱۷ یعنی بزودی سال انتخابات در فرانسه، آلمان و هلند است.