نگاهی به کارنامه ولادیمیر پوتین؛ در آستانه انتخابات روسیه

21 اسفند 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

مردم روسیه در روزهای پایانی سال جاری به پای صندوق رای خواهند رفت تا بنا به همه نظر سنجیهای بار دیگر ولادیمیر پوتین را به ریاست جمهوری کشورشان برگزینند.