بازرسان روسی برای بررسی امنیت فرودگاهها وارد مصر شدند

17 آبان 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

همزمان با بازگرداندن ده ها هزار گردشگر روسی از مصر پس سقوط هواپیمای روسی در شبه جزیره سینا، یک گروه از بازرسان روسی برای ارزیابی وضعیت امنیتی فرودگاه‌های مصر وارد قاهره شدند. گمانه زنی درباره دلایل سقوط این هواپیما، نگرانی‌ها از امنیت پرواز بر فراز مصر را افزایش داده است.