تنزل تاریخی ارزش روبل روسیه

12 آذر 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دولت روسیه سرانجام پذیرفت که تحریم های غرب و سقوط قیمت نفت اقتصاد این کشور را در سال آینده دچار رکود خواهد کرد. اعلام دولت روز چهارشنبه از قیمت سهام و ارزش برابری روبل در برابر دلار آمریکا کاست، و آنرا به پائین ترین سطح تاریخی خود رساند.