تحریم های بین المللی علیه روسیه

26 شهریور 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

تحریم های بین المللی علیه روسیه در رابطه با بحران اوکراین آسیبهای عمده ای به اقتصاد و ارزش واحد پولی این کشور وارد آورده است. بسیاری از کارشناسان تحریم ها علیه روسیه را به تحریم های غرب علیه برنامه اتمی مشکوک جمهوری اسلامی ایران تشبیه کرده اند