وضعیت اقتصادی روسيه در سال پیش رو

12 دی 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در حالیکه اقتصاد روسیه در سراشیبی رکود قرار گرفته، شهروندان این کشور امید به بهبود اوضاع کشور در سال ۲۰۱۵