ایده یک سازمان روسی برای کمک گرفتن از سلفی‌های مردم در شمارش مرغابی‌ها

04 بهمن 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

شهر سردسير يکاترينبورگ در دامنۀ کوه های اورال در روسيه امسال به خاطر گرمای غير طبيعی ميزبان مرغابی های وحشی ست. دانشمندان روس به خاطر کمبود تعداد متخصصان پرنده شناسی در يک اقدام ابتکاری با برگزاری مسابقۀ عکاسی سلفی، از مردم برای سرشماری دقيق اين مرغابی ها کمک گرفته اند.