مصوبه جدید در روسیه: کتک زدن اعضای خانواده توسط رئیس خانوار غیرقانونی نیست

09 بهمن 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در روسیه کتک زدن اعضای خانواده توسط رئیس خانوار را بر اساس لایحه ای که روز گذشته به تصویب مجلس نمایندگان آن کشور رسید مجاز خواهد بود. این مصوبه برای قانونی شدن باید به تصویب مجلس سنا و امضای رئیس جمهور نیز برسد.