آیا روسیه پشت حملات سایبری به روزنامه نیویورک تایمز است؟

26 بهمن 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

به گزارش خبرگزاری ای بی سی، مقام های آمریکایی در حال بررسی یک رشته از حملات سایبری علیه روزنامه نیویورک تایمز هستند، که به ظن قوی توسط روسیه انجام شده است.