تلاش روسیه برای ارتقای صنعت خودروسازی داخلی

07 شهریور 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

سقوط ارزش روبل صنایع خودروسازی روسیه را نیز به خطر انداخته است. برگزارکنندگان نمایشگاه بین المللی خودرو در مسکو ضمن معرفی محصولات خارجی، امیدوارند صنایع خودروسازی داخلی هم بار دیگر روی پای خود بایستد.