تیم دو و میدانی روسیه تحریم شد

23 آبان 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اتحادیه بین المللی فدراسیونهای دو میدانی از محرومیت دو و میدانی کاران روسی تا اطلاع ثانوی خبر داد. این تصمیم پس از انتشار گزارش آژانس بین المللی ضد دوپینگ مبنی بر دوپینگ سیستماتیک ورزشکاران روسی گرفته شده است.