نمايشگاه آثار فئودور کانياخوف در موزه هنر مدرن مسکو

23 آذر 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مکتشف، ماجراجو، روحانی، و هنرمند روسی تا آخر ژانويه در موزه هنر مدرن مسکو در معرض تماشای علاقمندان قرار خواهد گرفت.