روسیه هم قصد دارد برای امنیت کشتیرانی در خلیج فارس، یک ائتلاف جدید تشکیل دهد؛ گزارش بهنام ناطقی

18 مرداد 1398