جزئیاتی از گفتگو با رودی جولیانی شهردار سابق نیویورک و تاکید او بر تغییر رژیم ایران

01 مارس 2018
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

رودی جولیانی، شهردار سابق نیویورک می گوید آمریکا باید تغییر رژیم در ایران را بعنوان یک سیاست رسمی در دستور کار خود بگذارد.