رسیدگی به خطرات گازهای گلخانه ای و افزایش گرمای جهانی

04 مهر 1388
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دانشمند ناسا: افزایش گرمای جهانی منجر به یک حالت اضطراری درموقعیت سیارات میشود