رسیدگی به حقوق و مزایای بیکاری در آمريکا

16 دی 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

با پایان گرفتن تعطیلات سال نوی میلادی، کنگرۀ آمریکا فعالیت خود را از سر گرفت که در رأس آنها رسیدگی به حقوق و مزایای بیکاری بیش از یک میلیون آمریکائی قرار دارد.