رشد اقتصاد زیرزمینی سوداگری اشیای باستانی ایران

28 اردیبهشت 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

حفاری های غیرمجاز سامانه های باستانی، سرقتهای مداوم از موزه ها، وجود باندهای سوداگر در سازمان میراث فرهنگی کشور، فعالیت بندرهای غیرمجاز نهادهای نظامی و در فرجام اشتیاق خرید این کالاها توسط موزه های نوبنیاد کشورهای حاشیه خلیج فارس، از جمله عوامل موثر در رشد اقتصاد زیرزمینی سوداگری اشیای باستانی ایران زمین بشمار می آیند. گزارش از بهمن سقايی.