گزارش خبرنگاران بدون مرز درباره چهل سال سرکوب روزنامه نگاران و معترضان در جمهوری اسلامی

19 بهمن 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سازمان خبرنگاران بدون مرز با انتشار گزارشی از اسناد محرمانه دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، برخوردهای امنیتی و قضایی با روزنامه نگاران و معترضان در ایران طی چهل سال گذشته را بررسی کرده است.