رصد صفحات اینترنتی

29 بهمن 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

به نظر شما جاسوسی صفحات خصوصی مردم قانونی است؟ آیا تا به حال صفحات خصوصی شما توسط داوطلبان بسیجی هک شده است؟ آیا اطلاع از رصد صفحه اینترنتی خود تغییری در رفتار شما پدید می آورد؟