رقصندگان ایرانی و غیر ایرانی در جشنواره تیرگان

21 مرداد 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

گزارش تانیا دربند خبرنگار صدای آمریکا از رقصندگان ایرانی و غیر ایرانی بر صحنه های جشنواره تیرگان تورنتو.