رقابت درون گروهی اصولگرایان برای انتخابات خرداد۹۲

28 شهریور 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

محمد رضا باهنر، نایب رییس مجلس شورای اسلامی ایران، خود را واجد شرایط برای ریاست جمهوری در ایران می داند. در حالیکه مخالفان دولت چندان امکان حضور در انتخابات خرداد آینده را ندارند، فعالیت اصولگرایان مدتی است شروع شده است. آرش سیگارچی گزارشی دارد از تحرکات نامزدهای بالقوه انتخابات ریاست جمهوری ایران.