رقابت دموکرات‌های داوطلب نامزدی انتخابات ریاست جمهوری این بار در ایالت نوادا آمریکا

28 بهمن 1398