رقابت ايران و آمريکا در شکل دهی به آينده خاورميانه

24 دی 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

رقابت ايران و آمريکا در شکل دهی به آينده خاورميانه موضوع کنفرانسی بود در انستيتوی آمريکن اينترپرايز در واشنگتن. گزارش از شهلا آراسته.