درخواست رویس از ترامپ: از نظامهای مالی مقابل فعالیتهای نامشروع ایران محافظت کنید

06 بهمن 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

اد رویس، رییس جمهوریخواه کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان از رییس جمهوری آمریکا خواستار اقدام برای حفاظت از نظام مالی بین المللی در برابر فعالیتهای نامشروع رژیم جمهوری اسلامی ایران شد. گزارش شهلا آراسته