بررسی وضعیت حقوق بشر ایران در کمیسیون کنگره آمریکا

07 آبان 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

کمیسیون حقوق بشر کنگره آمریکا روز پنجشنبه میزبان احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران و رویا برومند مدیر اجرایی بنیاد عبدالرحمان برومند، با هدف دریافت نظرات آنها درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، بود.