حسن روحانی برای توسعه مناسبات امروز اقتصادی به اتریش می رود

10 فروردین 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه برای گسترش مناسبات اقتصادی این کشور با اتریش راهی وین می شود. سفر او پاسخی به سفر رسمی شش ماه پیش هاینس فیشر، رئیس جمهوری اتریش به ایران است.