انتقاد حسن روحانی از تلاش برای حذف علوم انسانی در دانشگاهها

15 مهر 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

حسن روحانی رییس جمهوری ایران همزمان با آغاز سال تحصیلی دانشگاهها از تلاش برای حذف علوم انسانی در دانشگاههای ایران انتقاد کرد و گفت علم ممکن است نقد و ابطال شود، ولی حذف نمی‌شود و در تاریخ می‌ماند.