درخواست روحانی برای برگزاری همه‌پرسی و موانع برگزاری آن

15 دی 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

حسن روحانی رئیس جمهوری ایران که در یک همایش اقتصادی در تهران سخن می گفت با انتقاد از برخی نهادها و همچنین منتقدان سیاسی خود در مسایل هسته ای، خواستار مراجعه به رای مردم درباره مسایل مهم اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی شد. گزارش آرش سیگارچی