حسن روحانی در جلسه پرسش و پاسخ در سازمان آمریکای جدید

03 مهر 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد روسای جمهور کشورها معمولا در گردهمایی و جلسات متعددی شرکت می کنند . حسن روحانی رییس جمهوری ایران چهارشنبه در یک جلسه پرسش و پاسخ در سازمان آمریکای جدید شرکت کرد.