حسن روحانی در جلسه پرسش و پاسخ در سازمان آمریکای جدید

03 مهر 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد روسای جمهور کشورها معمولا در گردهمایی و جلسات متعددی شرکت می کنند . حسن روحانی رییس جمهوری ایران چهارشنبه در یک جلسه پرسش و پاسخ در سازمان آمریکای جدید شرکت کرد.