حسن روحانی : گزارشهای احمد شهید بیانگر واقعیت ایران نیست

05 مهر 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

رییس جمهوری ایران با اعلام اینکه مسئله حقوق بشر هر کشوری مربوط به آن کشور و در چارچوب فرهنگی آن کشور باید مورد بررسی قرار گیرد گزارشهای مربوط به نقض حقوق بشر در ایران را رد کرد.