دولت بالاخره شایعه قاچاق خاک ایران به کشورهای عربی را تایید کرد

24 آذر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

اظهارنظر دو مقام دولتی درباره قاچاق خاک ایران به کشورهای عربی، تاییدی بود بر جنجالی که در ماه‌های گذشته در شبکه‌های اجتماعی ایجاد شده است. گزارش افشار سیگارچی