دولت بالاخره شایعه قاچاق خاک ایران به کشورهای عربی را تایید کرد

24 آذر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اظهارنظر دو مقام دولتی درباره قاچاق خاک ایران به کشورهای عربی، تاییدی بود بر جنجالی که در ماه‌های گذشته در شبکه‌های اجتماعی ایجاد شده است. گزارش افشار سیگارچی