عملکرد سالهای بعد تیم اقتصادی دولت حسن روحانی

20 مرداد 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اگرچه کارشناسان ارزیابی متفاوتی از کارنامه اقتصادی دولت حسن روحانی دارند اما با توجه به مشکلات فعلی و ریشه ای اقتصاد ایران عملکرد سالهای بعد تیم اقتصادی دولت نیز حایز اهمیت است. اگر دولت نتواند مشکلاتی مانند بیکاری را حل کند جامعه ایران با بحران عمیقی مواجه خواهد شد.