نگاهی به چالش های دولت حسن روحانی پیش از سخنان سه شنبه شب

12 مرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

به گزارش رسانه های ایران حسن روحانی، رئیس جمهوری تا ساعاتی دیگر در یک برنامه تلویزیونی حضور خواهد یافت تا درباره عملکرد دولت خود و نیز مهمترین مسایل در زمینه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، و منطقه ای و بین المللی صحبت کند. گزارش شپول عباسی