روحانی: به جهنم که از مذاکره می‌ترسید

20 مرداد 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

رییس جمهوری ایران از برخی حامیان دولت احمدی نژاد که از مخالفان مذاکرات هسته ای هستند، انتقاد کرد و آنها را «مذاکره‌هراسانی» نامید که «بزدل سیاسی» هستند.