حسن روحانی در قم: تخریب دولت را نمی‌پذیرم

06 اسفند 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

یک روز بعد از نامه انتقادی نمایندگان محافظه کار مجلس، حسن روحانی در سفر استانی قم پاسخ آنها را داد. آقای روحانی گفته است از انتقاد استقبال می کند اما آنچه را نمی پذیرد، تخریب دولت از سوی این منتقدان است. گزارش آرش سیگارچی