انتقاد روحانی از رواج تهمت و توهین در فضای سیاسی؛ "آیا این جامعه اسلامی است؟"

22 اسفند 1394